Guidad hjärt- och lungräddning

Vet du hur man gör hjärt- och lungräddning? Vet dina kollegor hur man gör det? Hur man skall agera om någon plötsligt faller ihop och man märker att pulsen verkar ha slutat slå på personen i fråga. Jag tror att många svarar nej på den frågan, eller i bästa fall har man ett litet hum om hur man gör. De flesta fick ju ändå lära sig det när man gick i skolan en gång i tiden.

Det gäller att agera snabbt

Men ett hum räcker inte när läget handlar om liv eller död. När det gäller att agera snabbt gäller det att inte stressa upp sig och veta vad man skall göra.
Med en Philips hjärtstartare på plats kan du känna dig betydligt tryggare ifall en sådan nödsituation skulle uppstå, vare sig det gäller dig själv eller att någon omkring dig skulle behöva agera livräddare.

Hjärtstartare med vägledd defibrillering och hjärt- och lungräddning

En sådan hjärtstartare, eller defibrillator, är utrustad på ett sådant sätt att den vägleder användaren genom antingen defibrillering eller hjärt- och lungräddning genom tydliga och lugna röstinstruktioner.

Hjärtstartaren har elektroder varpå man placerar på bröstkorgen på offret och därefter känner av hur långt man har kommit i livräddningen och berättar vidare åtgärder, eller vid okunskap hjälper den dig att påbörja hjärt- och lungräddning om så behövs.

Philips hjärtstartare fungerar på både barn, spädbarn och vuxna. Den är mycket användarvänlig och genom sina lugna och utförliga röstinstruktioner guidar den användaren igenom den mest kritiska och allvarliga situationen, när det handlar om liv eller död. Jag skulle vilja säga att det är ett måste att det i varje hem, arbetsplats eller utrymme där folk vistas, finns en hjärtstartare. En ganska så enkel förebyggande åtgärd för att rädda någons liv, eller vad säger du?