Städhjälp för de behövande behövs

Att städa sitt egna hem kan ibland vara svårt. Framförallt om det finns fysiska förhinder som förhindrar en från att utföra arbetet. Det är därför som det är så bra att det finns städhjälp för hemmet till de som inte klarar av att städa själva.

Att städa hemma kan för människor med funktionshinder vara svårt då de kanske inte kommer åt överallt. Det kan också vara svårt för äldre som bor ensamma att städa, dels för att kroppen inte orkar med längre, men också för att de inte känner sig manade psykiskt att städa. Dessa människor ska inte behöva leva i smuts för att de är funktionshindrade eller gamla, istället ska de bli erbjudna städhjälp till en reducerad kostnad. Då pensionärer och funktionshindrade kan ha dålig ekonomi, är det reducerade priset rättvist.

Givetvis borde de som är fysiskt kapabla att städa själva också få anlita städhjälp, men de borde få betala en större summa då deras problem inte är fysiskt, utan ren lathet. Är man såpass psykisk sjuk att man inte klarar av att städa hemma själv så ska man givetvis få samma rabatt som de med fysiska förhinder.

Även företag kan anlita städhjälp. Många anställda på vare sig stora eller mindre små företag har knappt tid med deras egna uppgifter, att då ställa sig och städa hela kontoret är uteslutet. Det hade bara varit stressigt, och när man stresstädar blir det bara halvdant gjort. Det är därför som företag oavsett storlek borde få ta del av samma städhjälp som de med fysiska eller psykiska svårigheter. Givetvis får företag betala en större summa än privatpersoner, detta då ytan är med största sannolikhet mycket större och för att företagen har råd att betala lite mer för städhjälpen.

Utöver städhjälp finns det mer hjälp som fysiskt och psykiskt sjuka kan få av kommunen, staten eller vanliga företag. Mer om detta en annan gång.